Stresory i rodzaje stresorów

O tym, że istnieje coś takiego jak stres wiemy wszyscy, na dodatek każdy z nas wie, jak się on przejawia. Zwykle potrafimy także bez trudu wskazać, która sytuacja wywołała u nas reakcję nerwową, jednak mało który człowiek potrafi tego niezdrowego poddenerwowania uniknąć. A jest to o wiele łatwiejsze, jeśli dowiemy się, czym są stresory i nauczymy się choć w niewielkim stopniu ich unikać

Czynniki stresotwórcze podzielić można na dwie kategorie, w których zawiera się niemal nieograniczona ilość konkretnych stresorów.

Do pierwszej grupy zaliczają się te wydarzenia, które mają charakter długotrwały i odnoszą się do naszego życia codziennego. Takimi stresorami mogą być na przykład trudne warunki mieszkaniowe, niestabilność finansowa, długi, nieudane małżeństwo czy też niesatysfakcjonująca praca. Czynniki takie, przez swój przewlekły charakter narażają nas na niebezpieczną dla zdrowia psychicznego i fizycznego ilość stresu, dlatego też niezmiernie ważne jest, by długotrwałe zdenerwowanie skutecznie i systematycznie rozładowywać. Pomocne mogą się tu okazać takie działania, jak regularne wizyty u psychologa, aktywność fizyczna, czy rozładowywanie napięcia poprzez nieszkodliwe przyjemności – kontakty z przyjaciółmi, spacery na świeżym powietrzu, oddawanie się swoim pasjom.

Druga grupa stresorów składa się z czynników występujących nagle i odnosi się do sytuacji, w których podjąć musimy szybkie działania lub konkretne decyzje. W zbiorze tym zawierają się takie zdarzenia, jak zwolnienie z pracy, włamanie do mieszkania, kłótnia ze współmałżonkiem, ale także te mające charakter pozytywny, a więc ślub, pierwszy dzień w wymarzonej pracy, występ sceniczny. Stresory o charakterze nagłym mają mniejszy wpływ na stan naszego zdrowia, bo ich wpływ jest bardziej krótkotrwały, o ile tylko uda nam się w odpowiedni sposób rozwiązać trudną sytuację. Co więcej, zdenerwowanie wywołane przez zdarzenia z tej grupy zamiast szkody, może przynieść naszemu ciału i umysłowi pożytek, poprzez mobilizację do działania. By uporać się ze stresem krótkotrwałym warto przede wszystkim skupić się na szybkim rozwiązaniu problemu, jednocześnie dbając o to, by skutecznie się zrelaksować. Nieoceniony wpływ będzie tu miała gorąca kąpiel w pianie, wizyta u kosmetyczki, czy kilka chwil spędzonych w towarzystwie worka treningowego, który ułatwi nam uwolnienie negatywnych emocji i oczyszczenie umysłu.